fbpx
 In Nieuws

Arbeidsongeschiktheid. Je denkt natuurlijk; dit overkomt mij nooit. Maar wat nou als je toch arbeidsongeschikt raakt? Heb jij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten of neem je het risico, net zoals bijna 80% van de zzp’ers?⁠⠀
⁠⠀
Volgens cijfers van het SEO Economisch Onderzoek kan 30% van de zzp’ers het inkomensgat niet opvangen in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval.⁠⠀
⁠⠀
Het is daarom toch best zinnig om eens te kijken naar een AOV of een alternatief daarvan. ⁠⠀
⁠⠀
Maar welke alternatieven zijn er nu als je (nog) geen AOV wilt afsluiten?⁠⠀
⁠⠀
• Aansluiten bij een broodfonds. Samen met andere ondernemers dek je maximaal de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid af⁠. Wil je meer weten over een broodfonds? Check dan de link in onze bio!⁠⠀
• Je spaargeld benutten⁠⠀
• Een beroep doen op je partner, familie of vrienden⁠⠀
• Verzekeren bij UWV. Dat kan alleen als je uit loondienst komt en voor jezelf begint. Je moet je dan wel aanmelden binnen 13 weken na het einde van je laatste dienstverband. Dit heet vrijwillige voortzetting, Je kunt dit doen voor de Ziektewet (ZW) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). ⁠⠀
• Heb je geen inkomen en geen vermogen? Dan kan je een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd en leefsituatie. De gemeente vult jouw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor jou geldt.⁠⠀

Recent Posts