fbpx
 In Nieuws

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een extra aftrek op de winst, waarvan de grootte afhankelijk is van alle investeringen in een jaar. ⁠

Als je niet meer dan €323.544 investeert, heb je recht op de KIA. Onderstaande tabel geeft de omvang weer van de aftrek in 2020.

Uit de tabel kun je afleiden dat een groter bedrag aan investeringen minder KIA oplevert. ⁠

  • investeringen groter dan €2.400 leveren meer KIA op tot €58.238⁠
  • investeringen tussen €58.238 en €107.848 leveren evenveel KIA op⁠
  • investeringen groter dan €107.848 leveren bij een toenemend bedrag minder KIA op.⁠

Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar je gedane en geplande investeringen. ⁠

Tip: voeg kleine investeringen samen

Heb je dit jaar minder dan €2400 aan investeringen gedaan en heb je nog een investering op de planning staan voor 2021? Voeg, als het mogelijk is, deze investeringen dan samen in 2020 zodat je boven de grens van €2.400 komt en gebruik kunt maken van KIA.

Tip: verspreid grote investeringen over meerdere jaren

Heb je dit jaar al wat grotere investeringen gedaan en sta je op het punt om nog meer te investeren? Kijk dan goed of deze investering nog verschil maakt op de grootte van de KIA.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Met de BIK kun je onder bepaalde voorwaarden een deel van je investeringen verrekenen met je loonheffing. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro geldt dat 3,9% van de investering in mindering kan worden gebracht op de loonheffing. Voor investeringen boven de vijf miljoen geldt een percentage van 1,8. Door de investeringskorting te koppelen aan de afdracht van loonheffing, kun je met een onderneming die nu verlies lijdt al profijt van deze regeling hebben.

Deze crisismaatregel duurt tot en met 31 december 2022.

Recent Posts
opa en kleinzoon