fbpx
 In Nieuws

Door de coronacrisis heeft het kabinet 6 nieuwe belastingmaatregelen getroffen om met name ondernemers in deze lastige tijd te ondersteunen. Een van die maatregelen is de fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting.
⁠⠀
Wat houdt het in?⠀
Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn (BV’s), kunnen door deze nieuwe regeling het verwachte verlies voor het jaar 2020, ten gevolge van de coronacrisis, als fiscale coronareserve ten laste van hun winst over het jaar 2019 brengen. De coronareserve mag alleen niet hoger zijn dan de winst van 2019. Het voordeel van deze regeling is dat het liquiditeitsvoordeel van de verliesverrekening sneller gerealiseerd kan worden.⁠⠀
⁠⠀
Nog even een voorbeeld:⠀
Over 2019 heb je een winst van €200.000 behaald. Door de coronacrisis verwacht je een verlies van €150.00 in 2020. Door een coronareserve in je aangifte op te nemen, doe je aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2019 over een winst van €50.000. Hierover betaal je in 2020 €9.500 belasting. Normaal had je in 2020 aangifte moeten doen over de hele winst van 2019, €200.000. Hier had je dan in 2020 €38.000 belasting over moeten betalen. In 2021 zou je dan de aangifte Vpb over het jaar 2020 moeten doen, met daarin je verlies van €150.000. Via de verliesverrekening zou je dan weer €28.500 terugkrijgen. De einduitkomst is hetzelfde, alleen hoef je in 2020, als het door de coronacrisis een beetje tegenzit en je krap bij kas zit, niet zoveel belasting te betalen.

Heb je hulp nodig bij het opnemen van een coronareserve in je aangifte? Ook daar kunnen wij je bij helpen!

Recent Posts